استفاده از بتن اکسپوز در نمایشگاه ماشین

استفاده از بتن اکسپوز در فضای نمایشگاه خودرو گروه معماری چیدمانه

معرفی پروژه

به دلیل ماهیت صنعتی بودن بتن اکسپوز و همچنین زیبایی منحصر به فرد در عین سادگی از این متریال در فضاهای مختلفی همچون فضاهای تجاری – فضاهای اداری – فضاهای مسکونی در سبکهای مدرن میتوان استفاده نمود . در پروژه پیش رو که یک فضای تجاری جهت خرید و فروش خودرو میباشد از بتن اکسپوز تولید مجموعه ای اند سی استفاده گردیده است . تولید و  فروش این متریال توسط گروه معماری چیدمانه صورت گرفته است.