محوطه سازی شرکت ماشین چی با بتن اکسپوز

دیوار بتن اکسپوز | شرکت معماری چیدمانه

معرفی پروژه

این پروژه در سال ۱۳۹۷ به تیم مهندسی و اجرا مجموعه چیدمانه واگذار گردید . با توجه به نوع کاربری تجاری مجموعه و همچنین وجود کافی شاپ و تردد عموم مردم در مجموعه با استفاده از بتن اکسپوز و دیوارپوش سه بعدی مدل برگ طراحی و اجرا گردید . مقدار سطح پوشش برای نما خارجی و داخلی محوطه در حدود ۳۰۰ متر مربع بوده و با استفاده از چسب خمیری کاشی و سرامیک عملیات نصب انجام گردید . بعد از نصب  بر روی تمامی دیوارها فلاشینگ فلزی نصب گردیده است .